Tytuł projektu:

Dywersyfikacja działalności poprzez stworzenie profesjonalnej bazy regeneracyjnej i treningowej dla drużyn sportowych

Cele projektu:

Celem projektu jest utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa z jednoczesnym planowanym utrzymaniem miejsc pracy oraz zatrudnieniem jednej osoby, dzięki wprowadzeniu do oferty nowej kompleksowej usługi w postaci: usługa dla drużyn piłkarskich zawierająca nie tylko usługę hotelową, gastronomiczną ale również możliwość korzystania z bazy treningowej oraz strefy SPA i regeneracji, oraz wewnętrznej pralni.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie warunków pracy do obecnej sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie.

Wartość projektu: 683 080,79 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 438 633,74 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.